Henrik Berglind

Kvarnen i skogen vid Tolaredssjö

I skogen kring Tolaredssjö i Marks kommun finns dessa rester efter industriell verksamhet. Enligt Riksantikvarieämbetets hemsida är det rester efter en tullmjölskvarn och en vadmalsstamp och informationen säger att kvarnen användes fram till 1920. En tullkvarn är en kvarn där mjölnaren eller ägaren behöll en del av det malda spannmålet som avgift. I vadmalsstampen behandlades ylletyger så att de blir tätare och starkare.

Resterna av verksamheten

Ovanför fallet finns det en kvarndamm och rester efter en murad fördämning som syns på bilden nedan.

Vid dammen ovanför vattenfallet

Vid dammen ovanför vattenfallet

Nedanför dammen delas vattnet i två fåror. I den ena där det rinner mest vatten bildas ett fint vattenfall med några meters fallhöjd. I den andra fåran där vattnet troligtvis drev kvarnen rinner inte lika mycket vatten. Där har en kvarnsten nästan fallit ner i fåran eftersom dess fästen har förmultnat.

Fallet nedströms dammen

Fallet nedströms dammen

Kvarnstenen som ligger kvar

Kvarnstenen som ligger kvar

Nedströms rinner bäcken ihop med andra flöden och sedan ut i Tolaredssjö.

Djurliv kring Tolaredssjö

I området kring Tolaredssjö, fallet och kvarnen finns många sorters insekter som olika sorters sländor och fjärilar. När jag var där lyckades jag fotografera bland annat Blå jungfruslända och Sexfläckig bastardsvärmare.

Blå jungruslända

Blå jungfruslända

Sexfläckig bastardsvärmare

Sexfläckig bastardsvärmare

Här finns mer information om:

Platsen på Riksantikvarieämbetets söktjänst Fornsök
Blå jungfruslända
Sexfläckig bastardsvärmare

Nästa Inlägg

Föregående Inlägg

2 Kommentarer

  1. Andreas Eriksson 2017-04-25

    Jag älskar övergivna platser som kvarnar och hus/stugor. Fina foton du har delat med dig av.

  2. Henrik Berglind 2017-04-27 — Postförfattare

    Tack!

Lämna gärna en kommentar

© 2019 Henrik Berglind

Tema av Anders Norén